Automatizovana Linka Na Vyrobu Dielov Ocelovych Konstrukcii : search results

Okrem štandardných strojov na delenie materiálov plazmou a plameňom , majú významné miesto na trhu aj špeciálne riešenia rezacích strojov, určené na výrobu dielov pre oceľové konštrukcie. Z hľadiska aplikačnej oblasti CNC rezacích strojov ide pri výrobe konštrukcií najmä o rezanie dielov z oceľových profi lov rôzneho prierezu (napr. H, ... ... prírub, ktoré slúžia ...

read more

Okrem štandardných strojov na delenie materiálov plazmou a plameňom majú významné miesto na trhu aj špeciálne riešenia rezacích strojov, určené na výrobu dielov pre oceľové konštrukcie. Z hľadiska aplikačnej oblasti CNC rezacích strojov ide pri výrobe konštrukcií najmä o rezanie dielov z oceľových profilov rôzneho prierezu (napr. H, I ... ... prírub, ktoré slúžia ako ...

read more

Okrem štandardných strojov na delenie materiálov plazmou a plameňom majú významné miesto na trhu aj špeciálne riešenia rezacích strojov, určené na výrobu dielov pre oceľové konštrukcie. Z hľadiska aplikačnej oblasti CNC rezacích strojov ide pri výrobe konštrukcii najmä o rezanie dielov z oceľových profilov rôzneho prierezu, rúr s kruhovým prierezom a ... ... prírub, ktoré ...

read more

... v oblasti strojárskej veľkovýroby (lodiarstvo a offshore, výroba oceľových konštrukcií v rôznych priemyselných odvetviach, výroba ťažobných a poľnohospodárskych ... ... centrálne riadeného výrobného procesu – jednak prostredníctvom automatizácie toku materiálu na stroje a zo strojov cez podávacie, zdvíhacie a ... ... výroby. Vo viacerých prípadoch majú zákazníci priamo požiadavky ...

read more

Strojárska výroba v oblasti oceľových konštrukcií (napr. konštrukcie hál, budov, mostov) so sebou prináša aj potrebu výroby presných prírubových dielov a menších súčiastok, ktoré okrem rezania ocele vyžadujú ... ... uhlom, zahlbovanie). Strojárska výroba v oblasti oceľových konštrukcií (napr. konštrukcie hál, budov, mostov) so sebou prináša aj potrebu výroby ...

read more

V moderných priemyselných podnikoch, kladúcich dôraz na efektivitu, automatizáciu a informatizáciu výrobných procesov je jednoznačným ... ... 3D CAD návrhových softvérov, ktoré umožňujú priestorové modelovanie dielov a konštrukčných zostáv. Možnosť jednoduchého a pohodlného 3D modelovania so sebou prirodzene priniesla požiadavku programovania CNC strojov na základe takto ...

read more

V moderných priemyselných podnikoch, kladúcich dôraz na efektivitu, automatizáciu a informatizáciu výrobných procesov, ... ... 3D CAD návrhových softvérov, ktoré umožňujú priestorové modelovanie dielov a konštrukčných zostáv. Možnosť jednoduchého a pohodlného 3D modelovania so sebou prirodzene priniesla požiadavku programovania CNC strojov na základe takto vytvorených ...

read more

.... o. intenzívne venuje aj vývoju CNC systémov na rezanie priestorových dielov – 3D rezaniu . Jednou z priemyselne významných oblastí ... ..., pričom úlohou je vytvárať do týchto kupol otvory na priváranie vstupných potrubí a opracovávať hrany, prostredníctvom ktorých bude ... ... k plášťu nádoby. Profil rezov pritom musí zodpovedať požiadavkám na následné zváranie ...

read more

.... o. je etablovaným slovenským výrobcom CNC strojov na delenie materiálov širokou škálou rezacích technológii (plazma, laser ... ... nakladacie, transportné a manipulačné systémy, určené na prívod rezaného materiálu do rezacích zón a odber hotových dielov po vyrezaní. Významnú časť svojho portfólia orientuje na hornú triedu zákazníkov s veľkými výrobnými prevádzkami ...

read more

MicroStep spol. s r. o. supplies machines of the DS product line for the application domain of flanged parts manufacture. Translation of the article Automatizovaná linka na výrobu dielov oceľových konštrukcií originally published in magazine Strojarstvo . The company MicroStep spol. s r. o. is engaged in development and production of CNC machines for cutting materials with ... ...

read more

... Túto stratégiu zvolila fi rma MicroStep, zameriavajúca sa na najzložitejšie číslicovo riadené stroje, v krajine, ... ... Nemecku, ale vôbec v západnej Európe. Na Slovensku to v tom čase nešlo. Podniky sa ... ... nezaujímala o rozvoj či investície. Okrem toho ste na úveroch v korunách dostali úročenie 15 až 25 percent, ... ... technológií. Vďaka ministerstvu hospodárstva sme sa vtedy ...

read more

Problematika strojnej prípravy presných zvarových plôch na dieloch, rezaných na CNC strojoch , je dlhodobou prioritou slovenského výrobcu ... ... firme pomohol získať konkurenčnú výhodu a v priebehu rokov ju na európskom trhu etabloval ako inovátora úkosového rezania predovšetkým v oblasti ... ..., vyvinuté dodávateľmi technológií, ale tiež prinášať na trh vlastné nové technológie ...

read more

Na tohtoročnom MSV v Nitre vystavuje slovenský výrobca MicroStep stroj s typovým označením MSF na delenie materiálov pevnolátkovým vláknovým (tzv. fiber) laserom. ... ... rad výhod – najvýraznejšou je až 50 % úspora nákladov na prevádzku a údržbu rezacieho stroja. Pri malých rezacích strojoch ... ... zákazníkov, že pevnolátkové vláknové lasery sú vhodné iba na ...

read more

... s r. o. je slovenským výrobcom CNC strojov na delenie materiálov širokou škálou rezacích technológii (plazma, laser ... ... závitovanie či popisovanie. Významnú časť svojho portfólia orientuje na vrchnú triedu zákazníkov s veľkými výrobnými prevádzkami, ktorí kladú dôraz predovšetkým na efektívnosť a vysokú mieru automatizácie výrobného procesu. V súlade s týmito ...

read more

... Firma v tejto oblasti ponúka v súčasnosti CNC stroje na delenie plechov do rozmeru 12 x 3 m s výkonom ... ... Firma v tejto oblasti ponúka v súčasnosti CNC stroje na delenie plechov do rozmeru 12 x 3 m s výkonom ... ... O.   Obr. 3 Stroj MSF na rezanie vláknovým laserom s automatickou nakládkou a postupným podávaním rúry ... ... uhlopriečky 200 mm. Rúrorezová časť, znázornená na obr. ...

read more

... je to zhruba 57 kW. Odpadajú tiež náklady na údržbu spojené so životnosťou výbojových trubíc, turbíny v ... ... porovnaní s CO 2 laserom odpadá potreba zložitého systému zrkadiel na vedenie lúča do rezacej hlavy a riešenia celého radu problémov ... ... veľkoplošné rezacie stroje s CO lasermi, kde sa vzhľadom na obmedzenú dĺžku lúča už musí pohybovať rezonátor spolu s ...

read more

... lasery prinášajú, spočívajú až v polovičných úsporách nákladov na prevádzku a údržbu rezacieho stroja, pričom táto výhoda ... ... zákazníkov, že pevnolátkové vláknové lasery sú vhodné iba na rezanie tenkých materiálov do 5 mm. PRVÝ FIBER ... ... predstavila svoj prvý rezací stroj s pevnolátkovým vláknovým laserom na výstave Euroblech 2010 a odvtedy kontinuálne rozširuje ...

read more

..., sa profilovala v priebehu 90-tych rokov minulého storočia na rôznych zákazkách z oblasti automatizácie a regulácie priemyselných procesov, ... ... popri ktorých čoraz viac inklinovala k CNC riadeniu rezacích procesov na strojoch portálového typu. Veľkoformátový stroj s prac. ... ... s plazmovým rotátorom, mikroúderovým popisovačom a ABP skenerom na dodatočné úkosovanie – špeciálne ...

read more

Príbeh o tom, ako na Slovensku z nadšenia vyrástla špičková strojárska firma, rozpráva jeden zo zakladateľov Alexander Varga. V Success story na HNtv. Keď v roku 1991 desať pracovníkov vysokej ... ... svojich bývalých študentov. Postupne svoj predmet činnosti zúžili na CNC rezacie stroje a keďže im slovenský trh bol tesný ... ... Južnú Kóreu či Brazíliu. Ich zariadenia boli ...

read more

... od svojho vzniku v roku 1991 zaoberá výrobou CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami. Za roky existencie si ... ... technológie sú v portfóliu firmy priebežne dopĺňané o prídavné zariadenia na vŕtanie, rezanie závitov, značenie, ... ... má MicroStep 300 zamestnancov, z ktorých 35 pracuje na úseku integrovaného výskumu a vývoja mechanických, elektronických ...

read more

... sebavedomie presadiť sa vo svete. Dodáva najmodernejšie stroje na rezanie s vysokou presnosťou a kvalitou, ľahko kombinovateľné s ďalšími technológiami ... ... sa, že v oblasti rezania materiálu je medzera na trhu, čo sa im podarilo využiť. ... ... riaditeľ firmy MicroStep. MicroStep dnes vyrába aj stroje na rezanie rúr, profilov alebo kopulových tvarov.   Splnia ...

read more

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

We hereby inform you that the supervision of the processing of personal data in our company is provided by EuroTRADING s.r.o.

and in accordance with Section 44 of Act no. 18/20128 Z.z. and Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, t

provides us with a responsible person that you can contact at zo@eurotrading.sk.

You can read more here: www.eurotrading.sk/zo