Kombinované rezacie systémy na rezanie plechov a rúr vláknovým laserom

Firma MicroStep spol. s r.o. postupne rozširuje svoju produkciu v oblasti delenia materiálov pevnolátkovým vláknovým laserom. Firma v tejto oblasti ponúka v súčasnosti CNC stroje na delenie plechov do rozmeru 12 x 3 m s výkonom lasera do 6 kW. Stroje sú vybavené automatickým výmenným stolom s integrovaným systémom čistenia, automatickou kalibráciou meracieho systému reznej výšky a plnoautomatickým nastavovaním všetkých rezných parametrov. Stroje sú koncepčne navrhnuté tak, že ich možno doplniť o časť, umožňujúcu rezanie rúr a profilov. V závislosti od rozsahu priemerov rezaných rúr či rozmerov uzavretých profilov a od požadovanej produktivity sú ponúkané tri varianty riešenia.

TEXT/FOTO ALEXANDER VARGA, MICHAL MAŤUGA, PAVOL VARGA, MICROSTEP, SPOL. S R. O.

 Stroj MSF na rezanie vláknovým laserom s automatickou nakládkou a postupným podávaním rúry do rezacieho priestoru
Obr. 3 Stroj MSF na rezanie vláknovým laserom s automatickou nakládkou a postupným podávaním rúry do rezacieho priestoru

Prvý, najjednoduchší, variant umožňuje rezanie rúr do maximálneho priemeru 200 mm a uzavretých profilov s maximálnym rozmerom uhlopriečky 200 mm. Rúrorezová časť, znázornená na obr. 1, je v tomto prípade pripevnená k hornému roštu výmenného stola laserového stroja a spolu s ním sa zasúva do pracovného priestoru, krytého kabínou. Rúrorezová časť je vybavená polohovadlom, ktorý natáča rúru v procese rezania, a systémom podpier, potrebných k podopretiu rúry. Systém podľa tohto variantu predstavuje jednoduché riešenie, vhodné pre aplikácie, v ktorých je rezanie rúr iba doplnkovou funkciou stroja.

Druhý variant kombinovaného laserového rezacieho systému od MicroStep-u je znázornený na Obr. 2. Pri tomto prevedení je rúrorezová časť inštalovaná na samostatnej palete, ktorá sa z pracovnej oblasti vysúva pozdĺž výmenného stola do manipulačnej polohy. Vysúvanie palety je motorické. Tento variant rúrorezu je určený pre priemery rúr do 300 mm, pričom na požiadanie zákazníka je možné tento rozsah rozšíriť až na 500 mm. Na výsuvnej palete je inštalovaný systém podpier pre rúry a lunet pre podopieranie profilov obdĺžnikových prierezov. Vložky do týchto lunet je možné vyrezať priamo na stroji – stačí zadať prierez profilu do pripraveného makra. Výhodou tohto riešenia je veľký rozsah rezateľných priemerov, pričom dĺžka rezaného profilu je daná, rovnako ako v prvom prípade, pracovnou dĺžkou stroja. 
Variant s časťou na rezanie rúr pripevnenou k hornému roštu výmenného stola Obr. 1 Variant s časťou na rezanie rúr pripevnenou k hornému roštu výmenného stolaVariant s časťou na rezanie rúr inštalovanou na samostatne vysúvanej palete
Obr. 2 Variant s časťou na rezanie rúr inštalovanou na samostatne vysúvanej palete

Tretí variant, znázornený na Obr. 3 a Obr. 4 umožňuje realizovať vysoko produktívne delenie rúr do priemeru 200 mm. Stroj na Obr. 3 umožňuje deliť plechy s rozmerom 4 x 2 m a rúry alebo uzavreté profily s max. dĺžkou polotovaru 6,5 m. Stroj pracuje na princípe postupného zasúvania rúry do rezacieho priestoru. V tomto prípade je bočný rám stroja predĺžený a sú na ňom zboku osadené vedenia pre automatické skľučovadlo a lunetu. Skľučovadlo aj luneta sú vybavené pohonom, zabezpečujúcim natáčanie rúry a pohonom, zabezpečujúcim ich pohyb v smere osi rúry. Rezanie prebieha tesne za lunetou. Odrezané dielce padajú na vynášací dopravník, resp. v prípade dlhších dielcov sú odvádzané do zberného kontajnera. Systém automatickej nakládky je zrejmý z Obr. 4.

Systém automatickej nakládky rúr
Obr. 4 Systém automatickej nakládky rúr

Dopravníkový pás 1 zasunie polotovar do manipulačného priestoru. V manipulačnom priestore je tento pomocou manipulátora 3 posunutý do osi skľučovadla a lunety 4. Tu je polotovar podopretý podperami 5 a z jednej strany uchytený skľučovadlom a z druhej lunetou. Následne je manipulátor presunutý do východiskovej polohy.

Pred uchytením polotovaru je presná poloha oboch jej koncov zameraná laserovými snímačmi, umiestnenými na lunete a skľučovadle. Celý priestor, kde sa skľučovadlo a luneta pohybujú, je chránený ochrannou kabínou 2. Skľučovadlo aj luneta majú pneumaticky ovládané čeľuste, pričom každá protiľahlá dvojica je ovládaná nezávisle. Umožňuje to uchopovať aj profily obdĺžnikového prierezu. V procese rezania, postupne ako sa skľučovadlo približuje k lunete, sú podpery 5 rezaného polotovaru odklápané a vytvárajú tým priestor pre jeho pohyb.

Systém na rezanie rúr podľa variantu 3 môže byť realizovaný aj ako samostatný stroj bez časti na rezanie plechov, resp. môže byť kombináciou variantu 2 a variantu 3. V prípade potreby môže byť doplnený aj o nakladací systém, umožňujúci dávkovanie rúr z paketu.

Opísané CNC stroje firmy MicroStep spol. s r.o. sú realizované na báze kvalitnej súčiastkovej základne – sú vybavené vysokokvalitnými lineárnymi vedeniami fy. Bosch Rexroth, pohonmi fy. Panasonic a prevodovkami fy. Stöber Antriebstechnik. Stroje MSF dosahujú kombinované presuvové rýchlosti 180 m/min pri pohybe v oboch osiach X a Y. MicroStep používa laserové zdroje fy. IPG a rezacie hlavy od nemeckých výrobcov HighYAG a Precitec. Riadiaci systém stroja ako aj CAM SW na prípravu rezných plánov je z vlastného vývoja firmy MicroStep.

S cieľom rozšíriť aplikačné možnosti laserového rezania zároveň MicroStep intenzívne pracuje na implementácii úkosového rezania (3D hláv) do vyššie spomenutých systémov.

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

We hereby inform you that the supervision of the processing of personal data in our company is provided by EuroTRADING s.r.o.

and in accordance with Section 44 of Act no. 18/20128 Z.z. and Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, t

provides us with a responsible person that you can contact at zo@eurotrading.sk.

You can read more here: www.eurotrading.sk/zo