Spojenie nielen z rozumu

Firma Microstep je príkladom toho, že Slovákom nechýba sebavedomie presadiť sa vo svete. Dodáva najmodernejšie stroje na rezanie s vysokou presnosťou a kvalitou, ľahko kombinovateľné s ďalšími technológiami do 48 krajín, najviac do Nemecka. Presadiť sa však dokázala aj v Juhoafrickej republike, v Izraeli či v Číne.

Spojenie nielen z rozumu. Firma Microstep je príkladom toho, že Slovákom nechýba sebavedomie presadiť sa vo svete. Dodáva najmodernejšie stroje na rezanie s vysokou presnosťou a kvalitou, ľahko kombinovateľné s ďalšími technológiami do 48 krajín, najviac do Nemecka. Presadiť sa však dokázala aj v Juhoafrickej republike, v Izraeli či v Číne.MicroStep založili pred dvadsiatimi dvomi rokmi výskumníci a pedagógovia Katedry automatizácie a regulácie Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Využili svoje skúsenosti najmä z oblasti riadenia pohybu a mikroprocesorovej techniky. Spočiatku dodávali automatizované systémy riadenia pre rôzne priemyselné odvetvia. Ukázalo sa, že v oblasti rezania materiálu je medzera na trhu, čo sa im podarilo využiť. Vďaka tomu začal MicroStep po roku 1998 úspešne rásť. Vývoj nových strojov, technológií a softvéru si vyžiadal zamestnať ďalších ľudí, ktorých je dnes viac ako 300.  MicroStep je aj zakladujúcim partnerom v niekoľkých ďalších slovenských technologických firmách rôzneho zamerania. Aktuálne najziskovejšou z nich je MicroStep-HDO dodávajúca softvérové riešenia obchodníkom a distribútorom elektriny, plynu a iných komodít. Po roku 2000 začal MicroStep úspešne prenikať do sveta. V zahraničí založil niekoľko dcérskych firiem, ktoré predávajú stroje a zabezpečujú ich servis. „Tešíme sa, že o naše rezacie stroje je veľký záujem. Aj vďaka nám sa vyrábajú výstuže do baní v Číne či zámorské lode vo Fínsku. Našou najdôležitejšou zahraničnou firmou je nemecká MicroStep Europa, ktorá predala a servisne zabezpečuje už viac ako 500 strojov v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku,“ povedal Alexander Varga, generálny riaditeľ firmy MicroStep. MicroStep dnes vyrába aj stroje na rezanie rúr, profilov alebo kopulových tvarov.
 
Splnia aj neštandardné požiadavky 
 
MicroStep sa presadil na trhu predovšetkým tým, že konkurenčné modely strojov s robustnými, ťažkopádnymi konštrukciami nahradil ľahkými, dynamickými, s moderným riadením. Navyše bol ochotný splniť aj individuálne požiadavky zákazníkov. V oblasti mechanických konštrukcií rozšírila  know-how subdodávateľská firma IQM, s ktorou sa MicroStep zlúčil v roku 2010. „Na tohtoročnej výstave Schweissen&Schneiden v Essene v Nemecku vzbudila naša expozícia veľkú pozornosť. Predstavili sme niekoľko nových  technológií, napríklad dodatočné úkosovanie predrezaných dielov a najnovší stroj na rezanie rúrových oblúkov,“ dodáva  Alexander Varga.

Úspešní hľadajú seberovných

 
MicroStep si vybral za svojho finančného partnera Slovenskú sporiteľňu. Stalo sa tak potom, ako  predchádzajúca banka, obávajúc sa dôsledkov začínajúcej sa krízy, náhle zmenila podmienky, za ktorých mala financovať výstavbu ich Administratívno-vývojového centra. „Nové podmienky boli neprijateľné, ale investičného zámeru sme sa aj napriek zložitej situácii nechceli vzdať. Náš zámer napokon podporila Slovenská sporiteľňa. Ponúkla nám investičný úver s dostatočne dlhou lehotou splatnosti a s prijateľným úrokom. Napokon sa pre nás stala bankou prvej voľby,“ hovorí Eva Stejskalová, finančná riaditeľka spoločnosti MicroStep a dodáva: „Všetci zamestnanci banky nám vychádzajú v ústrety, naše požiadavky riešia obratom“. „Keďže takmer celá produkcia MicroStepu je určená na export, snažíme sa im čo najskôr avizovať a otvárať akreditívy či vystavovať bankové záruky. A nielen to! Staráme sa o to, aby všetky naše bankové služby boli rýchle a spoľahlivé,“ doplnil Branislav Cibák z regionálneho firemného centra Slovenskej sporiteľne.

Čítajte viac: http://tlacovespravy.sme.sk/ts/2826/spojenie-nielen-z-rozumu/#rf=hp-p#ixzz2iQkNNzeS

© copyright 1991-2022 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

We hereby inform you that the supervision of the processing of personal data in our company is provided by EuroTRADING s.r.o.

and in accordance with Section 44 of Act no. 18/20128 Z.z. and Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, t

provides us with a responsible person that you can contact at zo@eurotrading.sk.

You can read more here: www.eurotrading.sk/zo