Viac aplikačných možností pre fiber laser

Na tohtoročnom MSV v Nitre vystavuje slovenský výrobca MicroStep stroj s typovým označením MSF najnovšej generácie na delenie materiálov pevnolátkovým vláknovým (tzv. fiber) laserom.

Fiber laser machine MSF 4001.20L+T300CH

V porovnaní s „tradičnými“ CO2 lasermi ponúka vláknový laser celý rad výhod – najvýraznejšou je až 50% úspora nákladov na prevádzku a údržbu rezacieho stroja. V súčasnosti sa dodávajú laserové zdroje s výkonmi 1–6 kW, ktoré umožňujú dosahovať dobrú kvalitu rezania konštrukčnej ocele do hrúbky 20 mm, legovanej ocele do hrúbky 15 mm, hliníka do 10 mm, mosadze do 8 mm a medi do 6 mm. Popri rezaní tabuľových materiálov (plechov) je stroj možné rozšíriť aj o zariadenie na rezanie rúr a štvorhranných profilov, ktoré môže byť vybavené tiež automatickou nakládkou polotovarov do rezacej zóny a automatickým odberom vyrezaných dielov (obr. 1).
 
MSF machine 4x2 m with additional equpiment for cutting pipes and rectangular profiles with automatic material loading – customer Orgeco (Slovakia)
1 Stroj MSF 4x2 m s prídavným zariadením na rezanie rúr a štvorhranných profilov s automatickou nakládkou materiálu – zákazník Orgeco (Slovensko)
2 System for inserting pipes into the machine's work zone
2 Systém zasúvania rúr do rezacej zóny stroja

MicroStep uviedol na trh prvú generáciu strojov MSF v roku 2010 a odvtedy kontinuálne zdokonaľuje konštrukciu, zlepšuje technické parametre a rozširuje aplikačné možnosti stroja. Súčasná generácia strojov dosahuje kombinovanú presuvovú rýchlosť rezacieho nástroja (X + Y) 180 m/min. V súčasnosti firma dodáva na trh stroje na rezanie plechov s pracovnou plochou od 1,25x2,5 m až do 12x3 m, prípadne aj viac. Stroje môžu byť v závislosti od konfigurácie vybavené automatickým výmenným stolom a dopravníkom na vynášanie odpadu z rezacej zóny stroja, plnoautomatickým mazaním vedení vo všetkých osiach, kombinovanou stanicou na monitorovanie stavu rezacej trysky, čistenie trysky a automatickú kalibráciu. Každý zo strojov môže byť rozšírený o možnosť rezania rúr až do priemeru Ø500 mm a štvorhranných profilov, a tiež o externý systém nakládky a vykládky plechov na rezací stôl. Navyše, firma vyvinula rezaciu hlavu na úkosové rezanie materiálu, ktorá umožňuje rezať materiály pod uhlom – v prípade konštrukčnej ocele do hrúbky 15 mm.
 
3 3D tilting head for cutting material with bevel
3 3D výklopná hlava na rezanie materiálov pod uhlom
4 Sample from structural steel 12 mm thick with a bevel of 45°
4 Vzorka z konštrukcnej ocele hrúbky 12 mm

Spoločnosť MicroStep, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave sa zaoberá vývojom a výrobou CNC strojov na delenie materiálov plazmou, laserom, kyslík-acetylénom, vodným lúčom a vysokootáčkovými vretenami. Počas svojej 24-ročnej existencie sa firma prepracovala medzi popredných svetových výrobcov s konsolidovanou výrobnou základňou a širokou sieťou obchodných zastúpení. Vďaka nej zrealizovala dodávky už viac ako 1900 strojov do 53 krajín sveta.

5 MSF machine with a work area of 12x2,5 m, customer Caccin (Italy)
5 Stroj MSF s pracovnou plochou 12x2,5 m, zákazník Caccin (Taliansko)

Ing. Michal Kováč

© copyright 1991-2019 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS