Viac aplikačných možností pre fiber laser

Na tohtoročnom MSV v Nitre vystavuje slovenský výrobca MicroStep stroj s typovým označením MSF najnovšej generácie na delenie materiálov pevnolátkovým vláknovým (tzv. fiber) laserom.

Fiber laser machine MSF 4001.20L+T300CH

V porovnaní s „tradičnými“ CO2 lasermi ponúka vláknový laser celý rad výhod – najvýraznejšou je až 50% úspora nákladov na prevádzku a údržbu rezacieho stroja. V súčasnosti sa dodávajú laserové zdroje s výkonmi 1–6 kW, ktoré umožňujú dosahovať dobrú kvalitu rezania konštrukčnej ocele do hrúbky 20 mm, legovanej ocele do hrúbky 15 mm, hliníka do 10 mm, mosadze do 8 mm a medi do 6 mm. Popri rezaní tabuľových materiálov (plechov) je stroj možné rozšíriť aj o zariadenie na rezanie rúr a štvorhranných profilov, ktoré môže byť vybavené tiež automatickou nakládkou polotovarov do rezacej zóny a automatickým odberom vyrezaných dielov (obr. 1).
 
MSF machine 4x2 m with additional equpiment for cutting pipes and rectangular profiles with automatic material loading – customer Orgeco (Slovakia)
1 Stroj MSF 4x2 m s prídavným zariadením na rezanie rúr a štvorhranných profilov s automatickou nakládkou materiálu – zákazník Orgeco (Slovensko)
2 System for inserting pipes into the machine's work zone
2 Systém zasúvania rúr do rezacej zóny stroja

MicroStep uviedol na trh prvú generáciu strojov MSF v roku 2010 a odvtedy kontinuálne zdokonaľuje konštrukciu, zlepšuje technické parametre a rozširuje aplikačné možnosti stroja. Súčasná generácia strojov dosahuje kombinovanú presuvovú rýchlosť rezacieho nástroja (X + Y) 180 m/min. V súčasnosti firma dodáva na trh stroje na rezanie plechov s pracovnou plochou od 1,25x2,5 m až do 12x3 m, prípadne aj viac. Stroje môžu byť v závislosti od konfigurácie vybavené automatickým výmenným stolom a dopravníkom na vynášanie odpadu z rezacej zóny stroja, plnoautomatickým mazaním vedení vo všetkých osiach, kombinovanou stanicou na monitorovanie stavu rezacej trysky, čistenie trysky a automatickú kalibráciu. Každý zo strojov môže byť rozšírený o možnosť rezania rúr až do priemeru Ø500 mm a štvorhranných profilov, a tiež o externý systém nakládky a vykládky plechov na rezací stôl. Navyše, firma vyvinula rezaciu hlavu na úkosové rezanie materiálu, ktorá umožňuje rezať materiály pod uhlom – v prípade konštrukčnej ocele do hrúbky 15 mm.
 
3 3D tilting head for cutting material with bevel
3 3D výklopná hlava na rezanie materiálov pod uhlom
4 Sample from structural steel 12 mm thick with a bevel of 45°
4 Vzorka z konštrukcnej ocele hrúbky 12 mm

Spoločnosť MicroStep, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave sa zaoberá vývojom a výrobou CNC strojov na delenie materiálov plazmou, laserom, kyslík-acetylénom, vodným lúčom a vysokootáčkovými vretenami. Počas svojej 24-ročnej existencie sa firma prepracovala medzi popredných svetových výrobcov s konsolidovanou výrobnou základňou a širokou sieťou obchodných zastúpení. Vďaka nej zrealizovala dodávky už viac ako 1900 strojov do 53 krajín sveta.

5 MSF machine with a work area of 12x2,5 m, customer Caccin (Italy)
5 Stroj MSF s pracovnou plochou 12x2,5 m, zákazník Caccin (Taliansko)

Ing. Michal Kováč

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

We hereby inform you that the supervision of the processing of personal data in our company is provided by EuroTRADING s.r.o.

and in accordance with Section 44 of Act no. 18/20128 Z.z. and Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, t

provides us with a responsible person that you can contact at zo@eurotrading.sk.

You can read more here: www.eurotrading.sk/zo