V HLAVNÍ ROLI: ÚKOSOVÁNÍ

Dopracování úkosů na řezných hranách je nutností až u 60 % všech výpalků. Nejčastěji se jedná o úkosy pro svár, kamenické rohy ve stavebnictví či tvarové výřezy v obalovém průmyslu. Společnost MicroStep, jehož OEM partnerem pro český trh je firma AWAC, přináší novinky z nabídky strojů pro úkosování.

Poslední trendy v dělení materiálů plazmou, autogenem, fiber laserem nebo i vodním paprskem proto směřují ke speciálním aplikacím pro řezání s 3D rotátorem. Tato technologie umožňuje řezat deskový materiál rovnou s požadovaným úkosem. Rotátor se také uplatní při řezání trubek, profilů nebo kopulí.
 
Automatická kalibrace ACTG plazmového hořáku na stroji firmy MicroStep Dodatečné úkosování po naskenování výpalku skenerem

Automatická kalibrace ACTG plazmového hořáku na stroji firmy MicroStep
Dodatečné úkosování po naskenování výpalku skenerem

Pro zajištění přesného pohybu řezací hlavy v prostoru se osvědčil unikátní systém ACTG – automatické kalibrace řezného nástroje pro adaptivní kompenzaci úkosů (ABC), která umožňuje vysokou přesnost nástroje. Kromě adaptivní kompenzace úkosů nabízí tento systém také takzvanou kompenzaci ABP, neboli dodatečné úkosování. Tento typ úkosování se používá dodatečně po vyřezání dílu ve 2D (na kolmo) na jiném stroji případně jinou technologii (pokud již tloušťka materiálu přesahuje technologické možnosti daného způsobu řezání úkosů). ACTG kalibrační jednotka je použitelná pro vícero technologií, plazmovým a laserovým řezáním počínaje a řezání vysokotlakým vodním paprskem konče.

Důležitou součástí technologií je i dodávaný řídicí systém iMSNC. Mezi jeho funkce patří také informační reporty o stroji, uvedení časů provozu, informace o využitelnosti materiálu, podklady pro ekonomické kalkulace zakázek a mnohá další vylepšení.

Potřebujete mít stálý přehled o výrobě?
 
MPM (MicroStep Production Management)
Další novinkou je MPM (MicroStep Production Management). Jde o kompletní systém řízenívýroby. Je výhodný všude tam, kde se přechází od kusové výroby na výrobu řízenou. Díky tomuto systému, jež je napojen na informační systém firmy, lze sledovat přesně tok materiálu výrobou, od přijetí polotovaru na sklad po expedici výrobku ven z firmy.

Nejen tyto novinky, ale mnohé další výhody lze nalézt u strojů firmy MicroStep. Ačkoli se jedná o do určité míry sériově vyráběné stroje, jejich neopomenutelnou výhodou je možnost individuální úpravy přesně podle požadavků zákazníka.

OEM partnerem firmy MicroStep pro ČR je společnost AWAC.

***
This article was published in MM Průmyslové spektrum 9/2016 www.mmspektrum.com
and in TechMagazín 10/2019 www.techmagazin.cz

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

We hereby inform you that the supervision of the processing of personal data in our company is provided by EuroTRADING s.r.o.

and in accordance with Section 44 of Act no. 18/20128 Z.z. and Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, t

provides us with a responsible person that you can contact at zo@eurotrading.sk.

You can read more here: www.eurotrading.sk/zo