Svea Legosmide väljer PNP Teknik / Svea Legosmide chooses PNP Teknik

Största ordern i bolagets historia landad.den 27 juni 2016 07:20 | Av Charlotte Wotz Ader | Tipsa redaktionen
När Svea Legosmide i Katrineholm skulle investera för framtiden och ville ha en avancerad och framtidssäkrad maskin föll valet på en MicroStep MSF från PNP Teknik. Ordern är värd drygt 5 miljoner kronor och är den största i PNP:s historia:

– Vi på PNP har över 15 års erfarenhet av att sälja CNC-styrda skärmaskiner men det här är vår första laserskärmaskin, vilket gör att vi nu bryter ny mark., säger Philip Marriott, vd PNP Teknik.

Den nyinköpta lasern är utrustad med en IPG 6 kW laserresonator, ett 5-axligt HighYag laserhuvud för 3D-skärning och automatisk fokus. Maskinen har även MicroSteps patenterade system för kalibrering av 3D-huvudet, ACTG vilket garanterar optimal kvalitet i produktionen. Dessutom har Svea Legosmide investerat i MicroSteps nya egentillverkade system för automatisk plåthantering vilket ger en riktigt hög automationsgrad i maskinen.

Förbättrad tillverkning
Svea Legosmides verksamhet innefattar laserskärning, varmsmide, härdning, montering, blästring, anlöpning och borrning och för dem innebär investeringen en ökad maskinkapacitet och kvalitet.

Om PNP
MicroStep är Europas ledande tillverkare av CNC-styrda skärmaskiner för plasma, laser, waterjet och gas. Med en hög grad av integration och automation runt om skärmaskinen bygger man in sina lösningar i kundernas produktion för att ytterligare erbjuda en högre grad av effektivisering i produktionsprocessen.

PNP Teknik AB är ett ungt företag med lång erfarenhet av skärsystem. Utöver MicroStep har PNP svensk agentur för bland annat Kemper, Tecnomec och Deratech.

Source: http://www.metal-supply.se/article/view/283643/svea_legosmide_valjer_pnp_teknik

***

English translation:

The largest order in the history of the company.

When Svea Legosmide in Katrineholm decided to invest for the future and wanted an advanced machine built, the choice fell on MSF from MicroStep. The order is worth more than SEK 5 million (more than € 530 000) and is the biggest in the history of PNP:

“We at PNP have more than 15 years of experience in selling CNC-controlled cutting machines but this is our first laser cutting machine, which means we are breaking new ground,” says Philip Marriott, Managing Director at PNP Teknik.

The newly-bought laser is equipped with an IPG 6 kW laser resonator, a 5-axis Highyag laser head for 3D-cutting with automatic focussing and it also includes MicroStep’s patented system for calibration of the 3D-head - ACTG - which guarantees optimum quality of the production. Furthermore, Svea Legosmide has invested in MicroStep’s new self-produced system for automatic plate alignment, which gives a high level of automation to the machine.

Improved production
The production of Svea Legosmide comprises of laser cutting, warm forging, hardening, assembly, shot blasting, annealing and drilling and for them this investment means higher capacity and higher quality.

About PNP
MicroStep is the leading manufacturer of CNC-controlled cutting machines for plasma, laser, waterjet and gas in Europe with high level of integration and automation around the cutting machine. The solutions are integrated into the customer’s production to ensure a higher level of production effectiveness.

PNP Teknik AB is a young company with long experience in cutting systems. Apart from MicroStep, among others, PNP is an agent for Kemper, Tecnomec and Deratech.

© copyright 1991-2022 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

We hereby inform you that the supervision of the processing of personal data in our company is provided by EuroTRADING s.r.o.

and in accordance with Section 44 of Act no. 18/20128 Z.z. and Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, t

provides us with a responsible person that you can contact at zo@eurotrading.sk.

You can read more here: www.eurotrading.sk/zo