Slovenská spoločnosť MicroStep Europa položila základný kameň nového sídla a technologického centra v Bavorsku

Slovenská spoločnosť MicroStep Europa položila základný kameň nového sídla a technologického centra v Bavorsku

Dňa 14. augusta 2014 sa v bavorskom Bad Wörishofene uskutočnilo slávnostné položenie symbolického základného kameňa nového sídla slovenskej spoločnosti MicroStep Europa GmbH a následnej výstavby vlastného technologického centra.

Spoločnosť MicroStep Europa GmbH so sídlom v bavorskom Bad Wörishofene a pobočkami v Berlíne (Werder) a Essene je dcérskou spoločnosťou materských firiem MicroStep s.r.o a MicroStep CDM s.r.o v oblasti vývoja, výroby a exportu slovenských strojných zariadení a technológii do približne 50 krajín sveta. Konateľ spoločnosti MicroStep Europa Igor Mikulina vo svojom slávnostnom príhovore vyjadril svoje poďakovanie slovenskej vláde za podporu pri vývoji nových produktov a technológii, bez ktorej by spoločnosť zrejme nikdy nedosiahla vedúcu pozíciu v oblasti kombinovaného plazmového rezania na svete. Poďakovanie za doterajšiu podporu patrilo zároveň aj krajinskej vláde Slobodného štátu Bavorsko.

Slávnostného ceremoniálu položenia základného kameňa nového sídla spoločnosti MicroStep Europa sa zúčastnili štátny tajomník ministerstva hospodárstva, médií, energetiky a technológií Slobodného štátu Bavorsko Franz Josef Pschierer (Kresťansko-sociálna únia, CSU), veľvyslanec SR v Berlíne Igor Slobodník, primátor mesta Bad Wörishofen Paul Gruschka, konateľ Bavorskej spoločnosti pre medzinárodné hospodárske vzťahy Bayern International Hans – Joachim Heusler, predstavitelia bavorského strojárskeho zväzu, ako aj zástupcovia Fraunhofer inštitútu z Augsburgu a ďalší pozvaní hostia.

Položenie základného kameňa novej administratívnej budovy a technologického centra slovenskej spoločnosti MicroStep Europa na území Nemecka predstavuje nielen ďalší úspech spoločnosti na nemeckom trhu, ale aj pozitívny príklad slovensko – nemeckej hospodárskej spolupráce založenej na vzájomnej kooperácii v oblasti inovácií, výskumu a vývoja.

© copyright 1991-2022 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

We hereby inform you that the supervision of the processing of personal data in our company is provided by EuroTRADING s.r.o.

and in accordance with Section 44 of Act no. 18/20128 Z.z. and Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, t

provides us with a responsible person that you can contact at zo@eurotrading.sk.

You can read more here: www.eurotrading.sk/zo