SLOVAKIA: SVETOVÝ VEĽTRH SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2013

SVETOVÝ VEĽTRH SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2013V dňoch 16. a 21. septembra 2013 sa konal 18. medzinárodný veľtrh SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2013. Ako najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti spájania, delenia a povrchových úprav je medzinárodný veľtrh SCHWEISSEN & SCHNEIDEN po viaceré roky číslom jeden v uvedenom odbore.

Veľtrh ponúkol optimálne prostredie pre predstavenie nových produktov, procesov a služieb.

V Essene boli prítomné všetky významné priemyselné krajiny a dôležití výrobcovia. Veľtrh zaznamenal pozoruhodný výsledok. Celkový objem tržieb dosiahol hodnotu viac ako 2 mld. eur. Najväčší počet vystavovateľov pochádzal z domáceho Nemecka, až 379 spoločností. Za nimi nasledovala Čína so 170 vystavovateľmi, Taliansko (96) a USA (41). Zahraničná účasť predstavovala podiel 61 %, čo je významná hodnota z hľadiska veľtrhu. V tomto roku bolo na veľtrhu prítomných viac ako 1 000 vystavovateľov zo 40 krajín, ktorí prezentovali svoje novinky.

Od svojej premiéry v roku 1952 sa medzinárodný veľtrh pravidelne koná v Essene v štvorročnom „olympijskom cykle“. Organizátorom podujatia je Messe Essen GmbH a sponzorom veľtrhu DVS (Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.), t.j. Nemecká zváračská spoločnosť. Najnovšie procesy, stroje, zariadenia a materiály boli vystavené a prezentované celkovo v 17 halách a v tzv. Galérii.

Veľtrh bol okrem zvárania zameraný aj na spájkovanie, žiarové striekanie a tepelné spracovanie. Celkovo 13 členských spoločností združenia „Gemeinschaft Thermisches Spritzen“ demonštrovalo v spoločnom stánku v hale č. 5 rôzne technologické procesy na povrchovú úpravu, ktorá poskytuje povrchom odolnosť proti opotrebovaniu a korózii.

VEĽTRHOVÉ NOVINKY

MasterCut Compact
Obr. 1 Kompaktný plazmový stroj
od firmy MicroStep
 
Spoločnosť MicroStep predstavila na veľtrhu viacero noviniek, napr. technológiu ABP, čo je inovatívna technológia presnej dodatočnej prípravy zvarových plôch na už vyrezaných dieloch. Ďalšou z noviniek bol špecializovaný stroj na rezanie kolien „ElbowCut“, MG – komplexný CNC rezací stroj pozostávajúci z plazmového rotátora + ABP skenera, vŕtačky s vnútorným chladením, atramentovým popisovačom a polohovadlom na delenie rúr a profi lov. Inovované prevedenie vysokopresného kompaktného plazmového stroja zastupovala novinka „MasterCut Compact“ (obr. 1).

Spoločnosť ESAB odprezentovala viacero nových produktov, z ktorých možno spomenúť zariadenie „Warrior 400/500“, ktoré je možné aplikovať pre viaceré procesy zvárania ako napr. ručné oblúkové zváranie (MMAW), GTAW a GMAW. Čo sa týka invertorových zdrojov, fi rma predstavila zariadenie „TrueArcVoltage“, ktoré zaručuje správne napätie oblúka a podstatne nižšiu spotrebu energie v porovnaní s inými zdrojmi. Ďalším zariadením bol nový „Heliarc 353i AC/DC“ invertorový zdroj s výraznou rozmanitosťou funkcií. Zároveň bola predstavená kompletná séria zariadení na tepelné delenie plazmou s označením „PowerCut“.

Spoločnosť Hypertherm Europe vystavovala celú sériu zariadení tzv. „Powermax“, vrátane nového systému pre tepelné delenie plazmovým oblúkom. Rozšírené možnosti technológií delenia plazmovým oblúkom boli predstavené v praktických ukážkach v programe „HyPerformance HPRXD“ s tzv. „True Bevel“ pre jednoduchšie vyhotovovanie úkosov na konštrukčnej uhlíkovej oceli.

TEXT/FOTO ING. MIROSLAV SAHUL, PHD., MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU SO SÍDLOM V TRNAVE

© copyright 1991-2022 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

We hereby inform you that the supervision of the processing of personal data in our company is provided by EuroTRADING s.r.o.

and in accordance with Section 44 of Act no. 18/20128 Z.z. and Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, t

provides us with a responsible person that you can contact at zo@eurotrading.sk.

You can read more here: www.eurotrading.sk/zo