Multifunkčné riešenia CNC rezacích strojov

Veľkoformátový stroj s prac. plochou 24 x 3,5 m s plazmovým rotátorom, mikroúderovým popisovačom a ABP skenerom na dodatočné úkosovanie – špeciálne riešenie s vodným stolom.
Veľkoformátový stroj s prac. plochou 24 x 3,5 m s plazmovým rotátorom, mikroúderovým popisovačom a ABP skenerom na dodatočné úkosovanie – špeciálne riešenie s vodným stolom.

Spoločnosť MicroStep, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave je slovenská strojárska firma s celosvetovou pôsobnosťou, zaoberajúca sa výrobou CNC rezacích strojov. Firma, založená v r. 1991 bývalými členmi Katedry automatizácie a regulácie EF SVŠT (dnes FEI STU) v Bratislave, sa profilovala v priebehu 90-tych rokov minulého storočia na rôznych zákazkách z oblasti automatizácie a regulácie priemyselných procesov, popri ktorých čoraz viac inklinovala k CNC riadeniu rezacích procesov na strojoch portálového typu.

TEXT: MICHAL KOVÁČ, FOTO: MICROSTEP, SPOL. S R. O.
Postupne sa od vývoja riadiacich systémov prepracovala až ku kompletným dodávkam rezacích strojov, vrátane mechaník a obslužného softvéru z vlastnej produkcie.

Firma krok za krokom rozširovala svoje vývojové aj výrobné kapacity a v priebehu rokov sa postupne zlúčila s hlavnými dodávateľmi mechaník (najväčšie zlúčenie bolo so zvolenskom firmou IQM, s.r.o. v r. 2010), ktorí svoju výrobu tiež zamerali na oblasť CNC rezania. MicroStep si tak v SR vybudoval konsolidovanú výrobnú základňu s dvomi výrobnými závodmi – v Hriňovej a v Partizánskom, kde spolu s bratislavskou centrálou zamestnáva okolo 350 ľudí. Výrobný závod v Hriňovej (nachádzajúci sa v areáli bývalých ZŤS Hriňovské strojárne, a.s.) sa zameriava na konštrukciu a mechanickú výrobu ťažiskovej časti portfólia – high-end plazmových strojov – a zamestnáva okolo 160 pracovníkov, zatiaľ čo v Partizánskom, v areáli býv. Baťovych závodov, prebieha výroba laserových a vodnolúčových strojov a tiež kompletizácia a testovanie strojov pred dodaním. Spolu tu pracuje vyše 90 ľudí. Zvyšok pracovníkov je zamestnaný v administratívno-vývojovej centrále v Bratislave. MicroStep má vlastný vývoj, kde trvalo zamestnáva vyše 30 špecialistov, navyše na rôznych výskumno-vývojových úlohách spolupracuje s STU a zamestnáva tiež viacerých študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia.

Špecializovaný stroj DRM na rezanie kopúl do priemeru 4 m.
Špecializovaný stroj DRM na rezanie kopúl do priemeru 4 m.

DODÁVKY KOMPLEXNÝCH RIEŠENÍ
V rámci CNC rezania má firma široký záber a je schopná ponúkať stroje v celej škále rezacích technológii – plazmové, laserové, vodnolúčové aj kyslíkové, pričom v každej z oblastí robí cielený vývoj. Výsledkom sú viaceré inovatívne technologické postupy, konštrukcie aj softvérové riešenia, ktoré umožnili MicroStep-u presadiť sa voči konkurencii a posunúť možnosti rezania. Popri štandardných strojoch pre malovýrobu či stredné podniky má firma bohaté skúsenosti aj s vrchným segmentom trhu – dodávkou komplexných, multifunkčných CNC centier, ktoré okrem rezania ponúkajú aj technológie predchádzajúce alebo nadväzujúce na rezanie, ako je presné vŕtanie otvorov, rezanie závitov, zahlbovanie, popisovanie dielov atramentovými alebo mechanickými popisovačmi, a tiež s automatickou manipuláciou s rezaným materiálom cez dopravníky, podávacie systémy a žeriavy. „V júni 2013 sme napr. v spolupráci s firmou Terex (zn. žeriavov Demag) uviedli do prevádzky plnoautomatickú rezaciu a popisovaciu linku v čínskom meste Zhengzhou, u najväčšieho čínskeho výrobcu banských ťažobných systémov. Linka pozostáva zo šiestich 28 m dlhých rezacích strojov MicroStep, ktoré bežia v trojsmennej prevádzke, pričom nakládku plechov aj vykládku hotových dielov zabezpečuje automatický žeriav. Celý výrobný proces, počnúc evidenciou materiálov a objednávok, cez automatizovanú tvorbu rezných plánov, ich distribúciu na jednotlivé stroje podľa aktuálne naloženého polotovaru, automatické zameranie polohy polotovaru na rezacom stole, až po samotné automatické rezanie a následnú aktualizáciu stavu vstupných objednávok, riadime naším softvérovým balíkom MPM (MicroStep Production Management),” hovorí riaditeľ spoločnosti Alexander Varga. Jednou z dlhodobých domén MicroStep-u je vývoj a dodávka rezacích hláv pre 3D rezanie plazmou, plameňom, vodným lúčom a laserom – tzv. rotátory a výklopné hlavy. Firma v tejto oblasti vyvinula napr. unikátny systém auto-kalibrácie rezacieho nástroja ACTG, nástroje pre adaptívnu kompenzáciu úkosov (ABC), či systém dodatočného úkosovania ABP, ktorý umožňuje vysoko presnú prípravu zvarových plôch na dieloch, vyrezaných kolmo na inom stroji, inou technológiou či dieloch, ktorých hrúbka presahuje možnosti použitého zdroja pre klasické úkosovanie.

Navyše, väčšina strojov MicroStep dokáže spracovať širokú škálu typov, tvarov a hrúbok materiálov vrátane rúr, profilov či kupol. Všetky stroje sú vybavené vlastným riadiacim systémom iMSNC®, s možnosťou dodania aj vlastného 2D alebo 3D CAM softvéru, čo robí z MicroStep-u ideálneho partnera pri dodávkach strojov, prispôsobených konkrétnym aplikačným alebo priestorovým požiadavkám v zákazníkovej výrobe.

Rezací stroj typu DRM s prac. šírkou 13 m ako súčasť panelovej linky v kanadskej lodenici – špeciálne riešenie s pieskovacou hlavou.
Rezací stroj typu DRM s prac. šírkou 13 m ako súčasť panelovej linky v lodenici – špeciálne riešenie s otryskávacou hlavou.

HLAVNÉ TRHY A ODVETVIA
Ťažiskovým odbytiskom pre výrobky MicroStep sú dnes trhy západnej Európy, kam začala firma postupne prenikať aj vďaka zlepšeniu exportných podmienok koncom 90-tych rokov – v roku 1998 bola založená dcérska spoločnosť MicroStep Europa GmbH v Bad Wörishofene (Nemecko), zameraná na predaj a servis strojov MicroStep v nemecky hovoriacich krajinách, následne bola rozšírená pôsobnosť do krajín Benelux-u a v ďalších rokoch prišlo k dôslednému budovaniu obchodných vzťahov s distribútorskými firmami v ďalších európskych aj mimoeurópskych krajinách, ktoré vyústili až do súčasnej predajnej siete, v rámci ktorej bolo dodaných už vyše 2000 rezacích strojov do 54 štátov sveta. Vďaka kvalite svojich výrobkov, neustálym zákaznícky orientovaným inováciám a schopnosti rýchlo reagovať na trendy v rezaní si MicroStep dokázal vytvoriť nielen širokú bázu zákazníkov (mnohí z nich sa vracajú), ale vybudoval stabilnú, globálnu sieť predajcov, generujúcu v súčasnosti 160 – 180 zákaziek ročne v objeme 25 - 30 mil. Eur. Okrem autorizovaných distribútorov, dodávajúcich stroje na dealerskej báze, má firma tiež viaceré zahraničné pobočky a dcérske spoločnosti, napr. v JAR, Hong Kongu, Kanade či už spomínanom Nemecku. Popri predaji a propagácii strojov všetky dealerské firmy zabezpečujú aj autorizovaný servis vlastnými servisnými technikmi, ktorí sú pravidelne zaškoľovaní v centrále MicroStep a ktorí okrem servisov odborne rastú aj vďaka účasti na inštaláciách strojov vo svojom teritóriu, či dokonca inštalujú stroje samostatne. Vďaka tomuto prístupu je firma schopná zvládnuť veľké množstvo rôznorodých zákaziek a poskytovať podporu pre čoraz sa zväčšujúci počet strojov.

Hlavným trhom pre výrobky MicroStep je nemecky hovoriaci trh, Belgicko, Holandsko, technologickým ťahúňom sú tradične krajiny Škandinávie a čoraz viac je upevňovaná pozícia v južnej Európe – Taliansko, Španielsko a napríklad aj Bulharsko. Tradičným trhom z historického hľadiska je stredoeurópsky priestor, ktorý najmä v súčasnosti profituje zo vstupu krajín do EÚ. Z mimoeurópskych trhov sú významnými Južná Afrika, Rusko, Blízky východ a perspektívne sú Čína či India. Čo sa týka priemyselných odvetví, jednoznačne vedie kovospracujúci priemysel – výroba lodí, automobilov, poľnohospodárskych zariadení, výmenníkov tepla, vysokotlakových nádrží, návesov, rôznych stavieb s využitím oceľových konštrukcii – mostov, hál, štadiónov a pod. Veľkými zákazníkmi MicroStep-u sú napr. lodenice v Holandsku (skupina IHC, Damen, Keppel, Neptune Marine a.i.), v Nemecku (Lürssen), Fínsku (Meyer Werft), Nórsku (Kleven Verft) či Číne (Damen), ako aj ďalší významní svetoví výrobcovia – Bosch (vysokotlakové kotly), Doppelmayr (lanovky a lyžiarske vleky), Feldbinder (nádrže pre nákladné automobily a vlaky), Caterpillar (stavebné mechanizmy), Konecranes (žeriavy), ThyssenKrupp, Siemens, BASF, Iveco, Palfinger, Villeroy & Boch, Lamborghini a mnohí ďalší. Preniknutie do týchto naozaj veľkých svetových koncernov a osvedčenie sa v nich v pozícii dodávateľa výrobných prostriedkov je dôkazom kvality a potvrdením správnosti nastúpenej cesty vývoja multifunkčných riešení rezacích strojov.

Novootvorený showroom MicroStep CompetenceCenter® v centrále MicroStep Europa GmbH v Bad Wörishofen, Nemecko.
Novootvorený showroom MicroStep CompetenceCenter® v centrále MicroStep Europa GmbH v Bad Wörishofen, Nemecko.
Source: Strojárstvo 12/2015

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

We hereby inform you that the supervision of the processing of personal data in our company is provided by EuroTRADING s.r.o.

and in accordance with Section 44 of Act no. 18/20128 Z.z. and Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, t

provides us with a responsible person that you can contact at zo@eurotrading.sk.

You can read more here: www.eurotrading.sk/zo