MicroStep - 25 rokov skúseností s rezaním

Príbeh spoločnosti MicroStep, spol. s r.o., dnes renomovaného výrobcu a dodávateľa CNC rezacích strojov, sa začal písať krátko po revolúcii. Firma, založená v roku 1991 sa postupne od vývoja riadiacich systémov prepracovala až ku kompletným dodávkam rezacích strojov, vrátane vlastného riadiaceho systému a CAM softvéru. Počas týchto rokov si MicroStep vybudoval v SR konsolidovanú výrobnú základňu s dvomi výrobnými závodmi – v Hriňovej a v Partizánskom, kde spolu s bratislavskou administratívno-vývojovou centrálou zamestnáva okolo 380 ľudí. Firma má vlastný vývoj, kde trvalo zamestnáva vyše 30 špecialistov, navyše na rôznych výskumno vývojových úlohách spolupracuje s STU a zamestnáva tiež viacerých študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia.
V rámci CNC rezania ponúka MicroStep stroje v celej škále rezacích technológií– plazmové, laserové, vodnolúčové aj kyslíkové, pričom v každejz oblastí robí cielený vývoj. Výsledkom sú viaceré inovatívne technologické postupy, konštrukcie aj softvérové riešenia, ktoré umožnili MicroStep-u presadiť sa voči konkurencii a posunúť možnosti rezania.


Obr. 1 Veľkoformátový stroj s prac. plochou 24 x 3,5 m s plazmovým rotátorom,mikroúderovým popisovačom a ABP skenerom na dodatočné úkosovanie–špeciálne riešenie s vodným stolom – zákazník ThyssenKrupp,Nemecko

Multifunkčné CNC centrá

Popri štandardných strojoch pre malovýrobu či stredné podniky má fi rma bohaté skúsenosti aj s dodávkou komplexných, multifunkčných CNC centier, ktoré okrem rezania ponúkajú aj technológie predchádzajúce, alebo nadväzujúce na rezanie, ako je presné vŕtanie otvorov, rezanie závitov, zahlbovanie, popisovanie dielov, a tiež automatickú manipuláciu s rezaným materiálom. „V spolupráci s fi rmou Terex (zn. žeriavov Demag) sme napríklad vyvinuli a uviedli do prevádzky plnoautomatickú rezaciu a popisovaciu linku v čínskom meste Zhengzhou, u najväčšieho čínskeho výrobcu banských ťažobných systémov. Linka pozostáva zo šiestich 28 m rezacích strojov MicroStep, ktoré bežia v trojsmennej prevádzke, pričom nakládku plechov aj vykládku hotových dielov zabezpečuje automatický žeriav. Celý výrobný proces riadime naším softvérovým balíkom MPM (MicroStep Production Management),” hovorí riaditeľ spoločnosti Alexander Varga.
Obr. 2 Rezací stroj typu DRM s prac. šírkou 13 m ako súčasť panelovej linky v lodenici – špeciálne riešenie s pieskovacou hlavou
Jednou z dlhodobých domén MicroStep-u je vývoj a dodávka rezacích hláv pre 3D rezanie plazmou, plameňom, vodným lúčom a laserom. Firma v tejto oblasti vyvinula napr. unikátny systém auto-kalibrácie rezacieho nástroja ACTG, nástroje pre adaptívnu kompenzáciu úkosov (ABC), či systém dodatočného úkosovania ABP, ktorý umožňuje vysoko presnú prípravu zvarových plôch na dieloch, vyrezaných kolmo na inom stroji, inou technológiou, či dieloch, ktorých hrúbka presahuje možnosti použitého rezacieho zdroja pre klasické úkosovanie.

Stroje MicroStep dokážu spracovať širokú škálu typov, tvarov a hrúbok materiálov vrátane rúr, profi lov či kupol. Všetky stroje sú vybavené vlastným riadiacim systémom iMSNC®, s možnosťou dodania aj vlastného 2D alebo 3D CAM softvéru, čo robí z MicroStep-u ideálneho partnera pri dodávkach strojov, prispôsobených na mieru požiadavkám zákazníka.


Obr. 3 Robotické pracovisko na rezanie sanitárnej techniky vodným lúčom pre zákazníka Villeroy & Boch Group, Rumunsko
Nosným trhom je západná Európa

Ťažiskovým odbytiskom pre výrobky MicroStep sú dnes trhy západnej Európy. V roku 1998 bola založená dcérska spoločnosť MicroStep Europa GmbH v Bad Wörishofene (Nemecko), zameraná na predaj a servis strojov MicroStep v nemecky hovoriacich krajinách. Súčasne sa budovali obchodné vzťahy s distribútorskými fi rmami v ďalších európskych aj mimoeurópskych krajinách, ktoré spolu s pobočkami vyústili až do súčasnej predajnej siete, v rámci ktorej bolo dodaných už vyše 2 200 rezacích strojov do 54 štátov sveta a ktorá v súčasnosti generuje 160 – 180 zákaziek ročne v objeme 25 - 30 mil. Eur. Popri predaji a propagácii strojov, všetky dealerské fi rmy zabezpečujú aj autorizovaný servis a v mnohých prípadoch aj samotnú inštaláciu strojov. V posledných rokoch boli tiež založené viaceré dcérske spoločnosti, zamerané na predaj a servis strojov – MicroStep Hong Kong, MicroStep South Africa, MicroStep Canada či MicroStep Spain.


Obr. 4 Showroom MicroStep CompetenceCenter® v centrále MicroStep Europa GmbH v Bad Wörishofen, Nemecko
Hlavným trhom pre výrobky MicroStep je nemecky hovoriaci trh, Belgicko, Holandsko, technologickým ťahúňom sú tradične krajiny Škandinávie a čoraz viac je upevňovaná pozícia v južnej Európe. Tradičným trhom z historického hľadiska je stredoeurópsky priestor, ktorý najmä v súčasnosti profi tuje z programov regionálneho rozvoja EÚ. Z mimoeurópskych trhov sú významnými Južná Afrika, Rusko, Blízky východ a perspektívna je Čína. Čo sa týka priemyselných odvetví, jednoznačne vedie kovospracujúci priemysel. Veľkými zákazníkmi MicroStep-u sú napr. lodenice v Holandsku (skupina IHC, Damen, Keppel, Neptune Marine a.i.), v Nemecku (Lürssen), Fínsku (Meyer Werft), Nórsku (Kleven Verft) či Číne (Damen), ako aj ďalší významní svetoví výrobcovia – Bosch, Viessmann, Doppelmayr, Feldbinder, Caterpillar, Konecranes, ThyssenKrupp, Siemens, BASF, Iveco, Palfi nger, Villeroy & Boch, Lamborghini a mnohí ďalší. Preniknutie do veľkých svetových koncernov a osvedčenie sa v pozícii dodávateľa výrobných prostriedkov je dôkazom kvality a potvrdením správnosti nastúpenej cesty vývoja multifunkčných riešení rezacích strojov.

Published June 2016 in AI Magazine
Author: ing. Michal Kováč
 

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

We hereby inform you that the supervision of the processing of personal data in our company is provided by EuroTRADING s.r.o.

and in accordance with Section 44 of Act no. 18/20128 Z.z. and Article 37 of Regulation (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, t

provides us with a responsible person that you can contact at zo@eurotrading.sk.

You can read more here: www.eurotrading.sk/zo